Incassokostencalculator

14 dagen brief

De wetgever heeft bepaald dat er tenminste één kosteloze aanmaning wordt verzonden, waarin 14 dagen de gelegenheid wordt geboden om de vordering te voldoen zonder incassokosten (kosten conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten). Noodzakelijk daarbij is dat de kosten die u in deze aanmaning noemt, correct zijn.

De verhoging voor de BTW is alleen van toepassing wanneer deze niet kan worden verrekend.